[Sergi syny] 2024 CACLP ajaýyp gutardy!

2024-nji ýylyň 16-18-nji martynda Çongçin halkara sergi merkezinde üç günlük “21-nji Hytaý halkara laboratoriýa lukmançylygy we gan tabşyrmak gurallary we reagentler sergisi 2024” geçirildi.Her ýyl tejribe lukmançylygy we in vitro diagnozy 1300-den gowrak sergä gatnaşdy.Bu uly sergide, “Makro & Micro-Test” gatnaşmak üçin dürli täze önümleri hödürledi we has gowy geljegi döretmek maksady bilen bazara has çuňňur düşünmek üçin beýleki sergiler bilen aragatnaşyk saklady.