Makro we Mikro-Testiň önümleri we çözgütleri

Floresan PCR |Izotermiki güýçlendirme |Kolloid altyn hromatografiýasy |Floresan immunohromatografiýasy

Önümler

 • Poliwirus görnüşi Ⅰ

  Poliwirus görnüşi Ⅰ

  Bu toplum, poliowirus I görnüşli nuklein kislotasyny witroda adam tabur nusgalarynda hil taýdan kesgitlemek üçin amatlydyr.

 • Poliwirus görnüşi Ⅱ

  Poliwirus görnüşi Ⅱ

  Bu toplum poliowirus tipli nuklein kislotasyny witrodaky adam tabur nusgalarynda hil taýdan kesgitlemek üçin amatlydyr.

 • Enterowirus 71 (EV71)

  Enterowirus 71 (EV71)

  Bu toplum, orofargeal çişlerde we el-aýak keseli bolan näsaglaryň gerpes suwuklyk nusgalarynda enterowirus 71 (EV71) nuklein kislotasyny in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin niýetlenendir.

 • Enterovirus uniwersal

  Enterovirus uniwersal

  Bu önüm orofargeal çişlerde we gerpes suwuklygynyň nusgalarynda enterowiruslary in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin niýetlenendir.Bu toplum el-aýak keselini anyklamaga kömek edýär.

 • Gerpes ýönekeý wirus görnüşi 1

  Gerpes ýönekeý wirus görnüşi 1

  Bu toplum Herpes Simple Wirus Type 1 (HSV1) -ni hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • Hlamidiýa Trahomatis, Neisseria Gonorrhoeae we Trihomonas waginalis

  Hlamidiýa Trahomatis, Neisseria Gonorrhoeae we Trihomonas waginalis

  Kitap, Chlamydia trahomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG) in vitro hil taýdan ýüze çykarylmagy üçin niýetlenendir.weErkek peşew siňdirişinde, aýal ýatgysynda we aýal waginal swab nusgalarynda trihomonal waginit (telewizor) we genitourinary ýokanç keselleri anyklamaga we bejermekde kömek berýär.

 • Witamin B12 synag toplumy (Floresan Immunoassay)

  Witamin B12 synag toplumy (Floresan Immunoassay)

  Bu toplum B12 witamininiň (VB12) adam serumynda ýa-da witrodaky plazma nusgalarynda mukdar taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • Insuline meňzeş ösüş faktoryny baglaýjy belok-1 (IGFBP-1)

  Insuline meňzeş ösüş faktoryny baglaýjy belok-1 (IGFBP-1)

  Bu önüm, adamyň waginal sekresiýa nusgalarynda belok-1 baglanyşdyrýan insuline meňzeş ösüş faktoryny in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • Trihomonas Waginalis Nuklein kislotasy

  Trihomonas Waginalis Nuklein kislotasy

  Bu toplum, adam urogenital ýollarynyň sekresiýa nusgalarynda Trihomonas waginalis nuklein kislotasyny hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • SARS-CoV-2, gripp A&B antigen, dem alyş sintimi, Adenowirus we mikoplazma pnewmoniýasy birleşdi

  SARS-CoV-2, gripp A&B antigen, dem alyş sintimi, Adenowirus we mikoplazma pnewmoniýasy birleşdi

  Bu toplum SARS-CoV-2, gripp A&B antigenini, dem alyş sintiumyny, adenowirus we mikoplazma pnewmoniýasyny nasofargeal swab oropargeal swaband burun çişiniň nusgalaryny hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar we täze koronawirus ýokançlygynyň, dem alyş ýollarynyň diferensial diagnozy üçin ulanylyp bilner. sintisial wirus ýokaşmasy, adenowirus, mikoplazma pnewmoniýasy we gripp A ýa-da B wirusy ýokaşmagy.Synag netijeleri diňe kliniki salgylanma üçin bolup, diagnoz we bejergi üçin ýeke-täk esas hökmünde ulanylyp bilinmez.

 • Makro we mikro-synag awtomatiki ýadro kislotasyny çykaryjy

  Makro we mikro-synag awtomatiki ýadro kislotasyny çykaryjy

  Awtomatiki nuklein kislotasy ekstraktory, dürli nusgalardan nuklein kislotalaryny (DNK ýa-da RNK) awtomatiki çykarmak üçin döredilen ýokary netijeli laboratoriýa enjamydyr.Dürli nusga göwrümlerini dolandyrmaga we çalt, yzygiderli we ýokary arassa netijeleri üpjün etmäge ukyply çeýeligi we takyklygy birleşdirýär.

 • SARS-CoV-2, Dem alyş sintiti we gripp A&B antigen birleşdi

  SARS-CoV-2, Dem alyş sintiti we gripp A&B antigen birleşdi

  Bu toplum SARS-CoV-2, dem alyş sintisial wirusy we A&B gripp antigenlerini hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar we SARS-CoV-2 ýokaşmasy, dem alyş sintisial wirusy ýokaşmagy, A ýa-da grip ýa-da dümewi anyklamak üçin ulanylyp bilner. B wirusynyň ýokaşmagy [1].Synag netijeleri diňe kliniki salgylanma üçin bolup, diagnoz we bejergi üçin ýeke-täk esas hökmünde ulanylyp bilinmez.

123456Indiki>>> Sahypa 1/16