Izotermiki güýçlendirme

Enzimatiki zondlar |Çalt |Ansat ulanmak |Takyk |Suwuk we lýofilizirlenen reagent

Izotermiki güýçlendirme

 • Doňan guradylan Hlamidiýa Trahomatis

  Doňan guradylan Hlamidiýa Trahomatis

  Bu toplum, erkek peşewdäki, erkek peşew çykaryjy we aýal ýatgysynyň çiş nusgalarynda Hlamidiýa trahomatis nuklein kislotasyny hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • Mikoplazma Hominis

  Mikoplazma Hominis

  Bu toplum mikroplazma hominis nuklein kislotasyny witroda genitourinariýa ýollarynyň nusgalarynda hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • Enterowirus 71 Nuklein kislotasy

  Enterowirus 71 Nuklein kislotasy

  Bu toplum, adam bokurdagynyň nusgalarynda Enterovirus 71 nuklein kislotasyny in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin niýetlenendir.

 • Kokssacki wirusy A16 nuklein kislotasy

  Kokssacki wirusy A16 nuklein kislotasy

  Bu toplum, adam bokurdagynyň çişlerinde Coxsackie wirusynyň A16 nuklein kislotasyny in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • Plazmodium nuklein kislotasy

  Plazmodium nuklein kislotasy

  Bu toplum, gyzzyrma parazit nuklein kislotasyny plazmodium ýokançlygynda güman edilýän näsaglaryň periferiýa gan nusgalarynda ýokary hilli kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • Trihomonas Waginalis Nuklein kislotasy

  Trihomonas Waginalis Nuklein kislotasy

  Bu toplum, adam urogenital ýollarynyň sekresiýa nusgalarynda Trihomonas waginalis nuklein kislotasyny hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • Candida Albicans Nuklein kislotasy

  Candida Albicans Nuklein kislotasy

  Bu toplum, genitouriniki ýollaryň nusgalarynda ýa-da kliniki tüýkülik nusgalarynda Candida tropicalis-iň nuklein kislotasyny in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin niýetlenendir.

 • Mikoplazma pnewmoniýa nuklein kislotasy

  Mikoplazma pnewmoniýa nuklein kislotasy

  Bu toplum, mikroplazma pnewmoniýasyny (MP) nuklein kislotasyny adam bokurdagynyň çişlerinde in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin niýetlenendir.

 • Adamyň dem alyş sintisial wirusy nuklein kislotasy

  Adamyň dem alyş sintisial wirusy nuklein kislotasy

  Bu toplum, bokurdagyň çiş nusgalarynda adam dem alyş sintisial wirusyny (HRSV) nuklein kislotasyny in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • Gripp B wirusy nuklein kislotasy

  Gripp B wirusy nuklein kislotasy

  Bu toplum, gripp B wirusynyň nuklein kislotasyny nasofargeal we orofargeal swab nusgalarynda in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin niýetlenendir.

 • Gripp A wirus nuklein kislotasy

  Gripp A wirus nuklein kislotasy

  Bu toplum, grip A wirusynyň nuklein kislotasyny witrodaky adam faringial çişlerinde hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.

 • B topary Streptokokk nuklein kislotasy

  B topary Streptokokk nuklein kislotasy

  Bu toplum, B toparyndaky streptokokklaryň nuklein kislotasynyň DNK-syny rektal swab nusgalarynda, waginal swab nusgalarynda ýa-da göwreli aýallardan 35-77 göwrelilik hepdesinde ýokary töwekgelçilik faktorlary we beýleki döwürlerde garyşyk rektal / waginal swab nusgalaryny in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin niýetlenendir. Membrananyň wagtyndan öň ýarylmagy we wagtyndan öň işlemek howpy ýaly kliniki alamatlar bilen göwrelilik hepdeleri.

12Indiki>>> Sahypa 1/2